3 Financiële mutaties 2020

6 Inkomensondersteuning

Beleidsveld 6.1 Inkomen

Bijzondere bijstand                        Nadeel    € 35.000
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.

Besluit bijstand zelfstandigen                     Budgetneutraal
Op dit moment heeft ons land (en eigenlijk de hele wereld) te maken met de Corona-crisis. De crisis raakt de hele samenleving en de economie. Veel ondernemers en zzp-ers verliezen in een paar weken tijd veel omzet en zij vrezen voor hun voortbestaan. Dit kan weer gevolgen hebben voor werknemers die mogelijk hun baan verliezen. In de loop van dit jaar en volgend jaar zal moeten worden bezien wat de economische gevolgen zijn en wat de effecten zijn van de maatregelen van het kabinet.
Een recessie in enige vorm zal ook effecten hebben voor de gemeentelijke sociale regelingen. Wellicht meer uitkeringen voor werkloze werknemers en meer bijstand voor zelfstandigen (Bbz: Besluit bijstand zelfstandigen). Wat betreft de laatste regeling, is in verband met de Corona-crisis een bijzondere variant in het leven geroepen, te weten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). De Tozo is bedoeld om zelfstandig ondernemers te ondersteunen in inkomen en het verstrekken van krediet. Voor de uitvoering hiervan wordt de gemeente volledig gecompenseerd door het rijk. Wij hebben hiervoor inmiddels een bedrag ontvangen van € 474.000 en verwachten daarmee dat de uitvoering budgetneutraal plaats kan vinden.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27