Welkom op de website van de perspectiefnota 2021 - 2024 van de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen zet in op een goede dienstverlening aan onze inwoners. Daar hoort ook bij dat we u op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27