3 Financiële mutaties 2020

5 Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

Kosten leerlingenvervoer                      Nadeel  € 100.000
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.
De kosten van het leerlingenvervoer worden met name bepaald door de kosten van het aangepast vervoer. Er is sprake van fors stijgende kosten, waarmee in de gemeentebegroting geen rekening is gehouden. Dit betreffen structurele lasten. Het nadeel in 2020 kan mogelijk lager uitvallen i.v.m. de Corona-crisis. Hierover maken wij samen met betrokken gemeenten en vervoerder nog afspraken.

Beleidsveld 5.5 Sport

Buurtsportcoaches                        Voordeel € 14.000
Wegens een wijziging in de regeling omtrent combinatiefunctionarissen is er € 14.000 minder budget beschikbaar voor de inzet van buurtsportcoaches (lagere vergoeding vanuit de Algemene Uitkering, via programma 1). Dit betekent dat we niet alles kunnen realiseren zoals opgenomen in het beleidsplan ‘Een leven lang bewegen en sporten’ en met name niet alle extra activiteiten. Dit betekent dat met name de activiteiten voor ouderen en statushouders onder druk komen te staan. In het uitvoeringsplan Kerngezond Dalfsen gaan we hier nader op in.
Voor dit programma betekent dit een voordeel van € 14.000 in verband met lagere loonkosten. Voor de begroting is dit per saldo budgetneutraal.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27