3 Financiële mutaties 2021 - 2024

5 Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

5.3.1 Leerlingenvervoer   S Nadeel oplopend van € 115.000 naar € 154.000 (2021-2024)
De kosten van het leerlingenvervoer worden met name bepaald door de kosten van het aangepast vervoer. In de gemeentebegroting is rekening gehouden met  een afname van het aantal kinderen in het aangepast vervoer tot 125. Dit is gelukt door onder andere de fietsregeling. Er is echter ook rekening gehouden met gelijkblijvende jaarlijkse tarieven. Na de aanbesteding in 2019 zijn de kosten echter fors hoger. Daarnaast is er geen rekening gehouden met de forse jaarlijkse kostenstijgingen van de afgelopen jaren van 14%, waarbij de verwachting is dat de jaarlijkse kostenstijgingen de komende jaren nog eens zo’n 2% zullen zijn. Daar bovenop komen de extra uitgaven voor de fietsvergoeding (fietsregeling) en een toenemend aantal aanvragen leerlingenvervoer. Gevolg van dit alles is dat de kosten in het leerlingenvervoer fors stijgen, waarmee in de gemeentebegroting geen rekening is gehouden. Hierbij is het nadeel in 2020 mogelijk iets lager in verband met de Corona-crisis, waarover samen met de betrokken gemeenten en vervoerder nog afspraken moeten worden gemaakt.

Beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme

5.4.1 Bijdrage gebiedsdoelen Ruimte voor de Vecht/Sport en Spelen - onderdeel Regiodeal
                          2021 - budgetneutraal
Onderdelen van de ingediende Regiodeal projecten zijn diverse projecten op het gebied van recreatie en toerisme, zoals het benutten van de vaarrecreatie mogelijkheden op de Vecht, en de promotie van de gedane investeringen langs de Vecht. Maar ook toekomstbestendige (klimaatadaptieve) landbouw, onderzoeken naar zwemmogelijkheden in de Vecht, sporten en spelen. Projecten die nog verder uitgewerkt moeten worden. Voor de precieze invulling van deze Regiodeal projecten komen we met een separaat raadsvoorstel bij u terug.
De voorlopig geraamde bijdrage vanuit de netwerksamenwerking Ruimte voor de Vecht betreft voor Dalfsen € 160.000 met een bijdrage vanuit de regiodeal van € 80.000 tot en met 2023 (looptijd Regiodeal). Voorgesteld wordt onze eigen inzet te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27