3 Financiële mutaties 2021 - 2024

4 Economische zaken

Beleidsveld 4.1 Economie

4.1.1. Markten                            S Nadeel € 5.000
De laatste jaren zijn de kosten voor elektra t.b.v. de markten aanzienlijk gestegen. Het verschil tussen de werkelijke kosten en wat begroot is, is inmiddels groter dan € 5.000. Het advies is om het budget met ingang van 2021 structureel met € 5.000 te verhogen. In het kader van het onderzoek naar kostendekkendheid van leges/tarieven zullen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de leges voor energieverbruik te verhogen. Het uitgangspunt is dat leges kostendekkend zijn.
De ontwikkelingen rondom de centrumvisie worden bij het onderdeel markten meegenomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27