3 Financiële mutaties 2021 - 2024

3 Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

3.2.1 Bereikbaarheid i.r.t. Regio Zwolle            I Nadeel € 30.000
Bij Ontwikkelingen en opgaven hebben wij aangegeven dat we de komende jaren veel aandacht moeten hebben voor de verkeerskundige effecten van de groei van de Regio Zwolle. We moeten onze eigen visie daarop ontwikkelen op basis van onder andere nader onderzoek. Hierbij zullen we ook verder moeten kijken dan naar de bestaande verbindingen. Over hoe we dit aan gaan pakken zullen we in 2020 een notitie opstellen en aan de raad voorleggen. Voor onderzoek en visieontwikkeling die hierop volgen vragen we voor 2021 eenmalig € 30.000 extra.

3.2.2. Vechtdalverbinding (N340/N377)            I Nadeel € 30.000 per jaar
Voor ondersteuning bij alle werkzaamheden die betrekking hebben op de Vechtdalverbinding hebben wij, net als voorgaande jaren, budget nodig. Dit budget is nodig voor inhuur van externe expertise  bij diverse afstemmingsoverleggen met de provincie en overige partijen. De afstemming heeft betrekking op de overeenkomst, verkeersmanagement tijdens uitvoering en toekomstig beheer en onderhoud. Dit budget is conform het budget van afgelopen twee jaar en is nodig totdat het project is uitgevoerd (2023). Op dit moment is het nog onbekend of er een piek in de werkzaamheden is en wanneer dit dan is.
Verder is er naar de toekomst toe sprake van een bovengemiddelde areaaluitbreiding o.a. door overdracht van het afgewaardeerde deel N340. Deze uitbreidingen zorgt voor een toename van het beheerbudget. Wanneer de financiële consequenties hiervan duidelijk zijn, nemen we deze mee in de volgende perspectiefnota.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27