3 Financiële mutaties 2020

8 Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld 8.3 Klimaat en duurzaamheid

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)               Budgetneutraal
Samen met de Duurzame Dorpen is de landelijke subsidie van voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) verkregen. Voor 5.000 woningen is een bijdrage van elk € 90 aangevraagd voor kleinschalige energiebesparing. Het subsidiebedrag van totaal € 450.000 is in 2019 ontvangen. Het budget wordt volledig in 2020 besteed. Ongeveer 85% van het budget wordt beschikbaar gesteld aan de woningeneigenaar (waardebon). Het overige deel van het budget wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het organiseren van spelavonden. Als beloning voor deelname aan het spel krijgen de eigenaren de speciale waardebon. De eigen bijdrage van de gemeente is € 10.000, dit bedrag valt onder het uitvoeringsbudget Duurzaamheid.

Energieneutraal verbouwen                     Budgetneutraal
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.
Het project is verlengd, waardoor van het resterende budget van circa € 150.000 in 2020 (€ 75.000) en 2021 (€ 75.000) besteed kan worden.

Beleidsveld 8.4 Milieu

Ongediertebestrijding   / eikenprocessierups               Nadeel € 44.000
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27