3 Financiële mutaties 2020

2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

Bijdrage Veiligheidsregio                     Voordeel € 46.000
In verband met een incidentele teruggave bij de afrekening 2019 en een terugontvangen piketvergoeding is er sprake van een voordeel van € 46.000.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27