4 Investeringsplan

4.1 Actualisatie jaarschijf 2020

De aangeleverde mutaties in investeringen voor het jaar 2020 zijn in onderstaand overzicht weergegeven en worden daarna per onderdeel toegelicht. Eventuele financiële gevolgen (afschrijving) zijn opgenomen in de tabel in paragraaf 4.2.

Omschrijving

Was

Wordt

Toelichting

Programma 1

Verbetering akoestiek centrale hal

42.000

Afschrijving 10 jaar

Vervanging meubilair B&W en instructiekamer

50.000

Afschrijving 10 jaar

Programma 3

Vijverfolie Waanderskamp

33.000

0

Uitstel 2025

Programma 4

Voorbereidingskrediet febriek Zuid II

100.000

Grondexploitatie

Voorbereidingskrediet locatie Vitens

50.000

Grondexploitatie

Programma 9

Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek

40.000

Grondexploitatie

Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink

100.000

Grondexploitatie

Verbetering akoestiek centrale hal         
De centrale hal in het gemeentehuis kent een zeer slechte akoestiek. Dit ervaren wij met name tijdens bijeenkomsten en toespraken. Naar aanleiding van de klachten is een onafhankelijk onderzoek verricht waarbij de nagalmtijd is gemeten. De conclusie is dat er te weinig geluidsabsorberende materialen in de ruimte zijn toegepast. Uit de offerteaanvraag blijkt de totale aanpassing een investering te vergen van
€ 41.750 (excl btw). Dit is inclusief de vervanging van de koperen wand voor een houten constructie met geluidsdemping. Op dit moment wordt nog gezocht naar alternatieven.

Vervanging meubilair B&W kamer + Instructiekamer   
Het meubilair in de B&W kamer en Instructiekamer is aan vervanging toe. Gevraagd wordt om een deel van de bestaande totale investering van € 250.000 (bureaustoelen + meubilair) die gepland staat voor 2021 naar voren te halen.
De aanschaf is begroot op € 50.000 in 2020, de investering in 2021 wordt dan 200.000

Vijverfolie Waanderskamp      
De investering in het vervangen van het folie van de vijver Waanderskamp willen we uitstellen naar 2025. De vraag komt op of we alleen sec het folie willen vervangen of dat we extra waarde willen toevoegen aan de openbare ruimte. Een vijver als deze hoort van nature niet op deze op plek en zou bijvoorbeeld veel natuurlijker gemaakt kunnen worden. Ook zou deze plek wellicht geschikt kunnen zijn voor waterberging in natte periode of voor verkoeling in hete periodes. Een uitgewerkt plan wordt t.z.t. aan u voorgelegd.

Voorbereidingskrediet 't Febriek zuid II            
Voor de noodzakelijke onderzoeken en de interne uren voor het opstellen van bestemmings- en inrichtingsplannen is een voorbereidingskrediet voor 't Febriek zuid II nodig.
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zal een grondexploitatie worden opgesteld en zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.
Verwacht wordt dat een groot deel van het budget in 2020 wordt besteed aan de voorbereiding, met een kleine uitloop naar 2021.

Voorbereidingskrediet locatie Vitens   
Voor de noodzakelijke onderzoeken en de interne uren is een voorbereidingskrediet nodig voor de Locatie Vitens van € 50.000. Bij het vaststellen van een grondexploitatie zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.

Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek
De voorbereiding van de toekomstige grondexploitatie bibliotheek zal in 2020 plaats vinden.
In totaal is een voorbereidingskrediet van € 40.000 nodig voor de noodzakelijke onderzoeken , sloopkosten, het opstellen van het bestemmingsplan en de interne uren.
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zal een grondexploitatie worden opgesteld en zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.

Voorbereidingskrediet Kiezebrink      
De voorbereiding van de toekomstige grondexploitatie Kiezebrink zal naar verwachting voor het grootste deel in 2020 uitgevoerd worden met een kleine uitloop naar 2021. In totaal is een voorbereidingskrediet van € 100.000 nodig voor de noodzakelijke onderzoeken, het opstellen van het bestemmingsplan en de interne uren. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zal een grondexploitatie worden opgesteld en zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27