3 Financiële mutaties 2021 - 2024

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

Omgevingswet                  S Nadeel € 25.000
Als bevoegd gezag dient de gemeente Dalfsen vanaf het moment van in werking treding van de Omgevingswet, omgevingsplannen en toepasbare regels onder de nieuwe wetgeving te kunnen maken en deze beschikbaar te stellen aan het DSO-LV (Digitaal stelsel omgevingswet, landelijke voorziening = wettelijke verplichting).
Een definitieve keuze voor de Omgevingswet software is nog niet gemaakt, wel heeft er uitvoerig marktonderzoek plaatsgevonden en wordt ook gekeken naar de keuzes die andere gemeenten maken.
Geschat wordt dat de jaarlijkse gebruikskosten om te kunnen voldoen aan de minimale vereisten van de omgevingswet neerkomen op € 25.000. Dit zowel voor de omgevingsplan als de toepasbare regels software.
De implementatiekosten (incl. trainingen voor eindgebruikers) van de software applicaties worden gedekt uit investeringsbudget Omgevingswet.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27